donderdag 3 december 2009

Onvergankelijkheid

Zoals hout moeder der vuur
stilaan opbrandt
in flakkerend licht en gloeiende warmte
en de vlammen enthousiast en weldadig
hun missie van licht en warmte verspreiden

zo ook ging jouw bron
en liet het vuur in je hart branden.

- Gedicht: Bieke -

maandag 23 november 2009

Een en ander

Zei de een:

Hoe kan liefde zo sterk zijn
maar de volgende dag
de kracht ontbreekt
de pijn te verzachten
en eindigt in machteloos toekijken.

Zei de ander:

Wees niet bedroefd
kijk hier heb ik geen pijn
een voorzichtige kus
mijn liefde vandaag
nee ik geef niet op.

En kuste de een aarzelend terug.

- Gedicht: Bieke -

dinsdag 6 oktober 2009

Scheuren onder de loep


Ik voel hoe ik mezelf aan stukken scheur
gespleten door het onmogelijke van de wil,

Daar vliegt al een hand
reikend naar een warme thuis
Benen afgehakt als ware het kippenlijven
hollen verder
Vinger des oordeel, afgerukt,
omhelsende armen ter bescherming volgen
Nu de beurt aan het hoofd,
zich ondertussen nog steeds zorgen makend,
belandt met een mooie boog vijf meter verder
Mijn keel waar talloze emoties woordeloos blijven steken
als laatste genekt.
Neem de rest ook maar, ik heb het niet meer nodig
Maar scheur mijn van liefde kloppend hart eruit
en geef het me
als was het de druppel en me het dierbaarst,
doch niet wetend wat ik ermee moet.

Help wil ik schreeuwen zonder stem,
ik heb geen handen om voor mijn afwezige ogen te slaan
mijn maag keert om en tranen stromen
over mijn gezichtloze gezicht
ik kan deze gruwel niet eens aan.

Kom liefste, luister naar mijn geluidloze kreten,
aanschouw hoe ik me lichaamloos aan je vastklamp
en verzamel me in je lepel.

- Gedicht: Bieke -

maandag 21 september 2009

Licht

Zwart relativeren
dromen van wit
je zal het wel vinden
als je er maar tussen zit

- Gedicht: Bieke -

Zielenheil

Zielenheil
Op zoek naar zielenheil
Kennis eruitgetrokken
enkel praktijk wacht nog
Moet wel lukken nu
je ziel leidt je wel
door ervaring

Akkoord Plato, akkoord.
Maar wat als?

- Gedicht: Bieke -


donderdag 10 september 2009

Liefde

Ik beweeg
en jij beweegt met mij mee.

Op de rand van iets nieuws,
we wagen de stap.
Samen sterk.

Ik zie mijzelf weerspiegeld in jou,
kijk in je ogen
en recht in je ziel.

Ik ben niet alleen,
altijd is er jouw hand.

En ook al zie ik je niet,
ik voel jouw liefde.

- Tekst: Adrienne Van Vulpen -

donderdag 20 augustus 2009

Groei

Je kleine handjes graaien
zuchtjes lucht
reiken naar wat
nog niet te grijpen valt
murmelend probeer je het te vragen
maar je komt niet verder dan
Ahbrawhawha...

Met je kleine handjes en voetjes
probeer je je verstaanbaar te maken
Je zal nog even moeten wachten
ze hebben je leven wat op de groei gekocht.

- Gedicht: Bieke -

woensdag 12 augustus 2009

Dichter

Als ik zo dicht bij jou ben
wil ik altijd nog dichter
zo samen als de woorden
wind en water staan
in een gedicht over de zee

dat komt omdat het
groeit of wegebt
wat wij zijn en voelen
wat overblijft zijn
beelden en gedichten
waarin water wind en zee

- gedicht: Myriam Van Hee -

vrijdag 31 juli 2009

Liefdesbrief van Hero aan Leander


Mijn prinsje,
Kom tot me
bedek me
met jouw doorweekte haren
Blijf niet wachten
smeek ik je
maar kus me nog eens
met je gezouten lippen
Ik zal klaarstaan
met droge kleren
die we daarna weer
zullen uitspelen
Elke avond steek ik smachtend
een lichtje voor je aan
Laat dit licht je nogmaals leiden
door de opspattende golven
die jij met je krachtige armen doorklieft
die armen waarin ik me zo graag
nog eens wil nestelen
En laat ons dan onze zielen versmelten
onze lichamen één maken
en de liefde onze geest van zijn
helderheid beroven
Welke ziekte heeft
in jou een plekje geroofd
zodat je mij ontwijkt
Of is er een andere prinses
aan het land van de overkant
die jou met haar gif
heeft bedoezeld
Bedenk je dan
en kom tot me
of laat me toch zeker
nog voor een laatste keer
je met mij tederheid verwarmen.

- Tekst: Bieke -

dinsdag 28 juli 2009

Als ik het kon


Als ik het kon
schreef ik het tussen alle lijntjes
schreeuwde ik het van de daken
tekende ik het in het zand
stopte ik het als boodschap in een fles
deed ik het allemaal

Maar misschien is dat niet nodig
is het genoeg dat
ik het je stilletjes zeg
Ik hou van jou.

- Gedicht en Foto: Bieke -

Geheim

Binnen in me
roept een overheersende stilte
warme golvende klanken op
samenhang van woorden
vloeiend en zacht
verzwegen in mijn rol
dit was het dan
mijn geheim
gedeeld.

- Gedicht: Bieke -

vrijdag 10 juli 2009

Bedachtzaam


Ik dacht
bedacht
en overdacht
goed nagedacht
me doordacht
mijn gedacht
kreeg toen overmacht
helemaal ontkracht

- Gedicht: Bieke, Foto: Happinez -

zondag 28 juni 2009

Een zwemmer is een ruiter


Zwemmen is losbandig slapen in spartelend water,
is liefhebben met elke nog bruikbare porie,
is eindeloos vrij zijn en inwendig zegevieren.

En zwemmen is de eenzaamheid betasten met vingers,
is met armen en benen aloude geheimen vertellen
aan het altijd allesbegrijpende water.

Ik moet bekennen dat ik gek ben van water.
Want in het water adem ik water
word ik een schepper die zijn schepping omhelst,
en in het water kan men nooit geheel alleen zijn
en toch nog eenzaam blijven.

Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.

- Gedicht: Paul Snoek, Foto: Martin Woodbridge -

zaterdag 27 juni 2009

Gehoorzaamheid


Is dit het dan?
De grens van de hondse gehoorzaamheid

Mensen gaan graag naar het buitenland
de grens over

Ik hou als mens niet zo van die hondse grens
dan ga ik misschien liever niet naar het buitenland

- Gedicht en foto: Bieke -

vrijdag 26 juni 2009

Afscheid


Zul je voorzichtig zijn?

Ik weet wel dat je maar een boodschap doet
hier om de hoek
en dat je niet gekleed bent voor een lange reis

je kus is licht
je blik gerust
en vredig zijn je hand en voet

Maar achter deze hoek
een werelddeel
achter dit ogenblik
een zee van tijd

Zul je voorzichtig zijn?


- Gedicht: Adriaan Morriën, Foto: John The Bear -

Missen


Missen is meer
dan missen met minder
maar de angst om te missen
is het meest.

- Gedicht: Bieke, Foto: Kim Anderson -

SchelpLopend in de zee
overspoeld door haar getijden
vond ik
een schelp


Zittend in de zee
overspoeld door haar getijden
nam ik
tijd


Kijkend in de zee
Ruikend in de zee
Voelend in de zee
Luisterend in de zee
overspoeld door haar getijden
leerde ik
de schelp kennen


zag haar knusse kleuren
rook haar verdoezelde vrijheid
voelde haar gespleten gevaren
hoorde haar geruststellende geruis


Verstomd in de zee
overspoeld door haar getijden
hou ik
van mijn schelp.

- Gedicht: Bieke, Foto: Zeemensch -

Weg


Moeilijk
met minder moeilijkheden
verder leven, verder van het leven.
Geen tijd om te beseffen
dat besef pijn doet.
De perfecte vluchtweg, vlucht weg.
Vlucht van de weg.

- Gedicht en Foto: Bieke -

Eb

Ik trek mij terug en wacht.
Dit is de tijd die niet verloren gaat:
iedre minuut zet zich in toekomst om.
Ik ben een oceaan van wachten,
waterdun omhult door 't ogenblik.
Zuigend eb van het gemoed,
dat de minuten trekt
en dat de vloeddiep in zijn duisternis bereidt.
Er is geen tijd. Of is er niets dan tijd?

- Gedicht: M. Vasalis, Foto: Bieke -

donderdag 25 juni 2009

Zorgeloosheid


Hoe
als je je
met zorgeloosheid
kon omringen
en dat dat
je ruimte
was.

- Gedicht: Bert Schierbeek, Foto: Bieke -